Home
Valet
Titta på videon
Delta
Motivera dina kunder
Lär av dina kunder
Om du vinner
Nyheter
Kontakt
Schema
Håll dig uppdaterad
Partners

Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsning

Här hittar du Ansvarsbegränsningen som gäller för konceptet “Årets bästa produkt” Sverige (samt innehållet på denna hemsida), ett initiativ från Q&A Insights Europe BV (nedan kallat Q&A) i samarbete med Consumer Contest Company BV, (nedan kallat CCC.)

Art 1. Ändringar av Ansvarsbegränsning

Q&A och CCC förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna Ansvarsbegränsning. Vid ändringar kommer Q&A och CCC att informera dig om detta i god tid.

Art 2. Den publicerade informationens riktighet och fullständighet

Trots att Q&A och CCC gör sitt allra bästa att noggrant hantera informationen som man mottar och publicerar via olika kanaler (inklusive denna webbplats) i samband med konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige, kan man inte ta på sig något ansvar för eventuella felaktigheter och/eller ofullständigheter som anges via de olika kanalerna (inklusive denna webbplats).

Art 3. Rättigheter angående publicering/ändringar/avlägsnande

Q&A och CCC förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, publicera, ändra, vägra eller ta bort innehåll som har tillhandahållits av Q&A och CCC i samband konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige. Q&A och CCC godkänner inte publicering av information som eventuellt inte är enlighet med europeisk lagstiftning. Q&A och CCC förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, ändra information, innehåll, användning, design, tjänster eller annat som har att göra med konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige.

Art 4. Informationens riktighet gällande deltagande konsumenter

Du samtycker till att inte uppge falska eller felaktiga uppgifter när du deltar i konceptet och i omröstningen om ”Årets bästa produkt” Sverige. Q&A och CCC förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, tillfälligt eller permanent, utesluta konsumenter, oberoende av anledning, från deltagande i omröstningen, utan att begränsas av att innehållet i denna Ansvarsbegränsning, eller överträdelse av Ansvarsbegränsningen eller europeiska lagar och riktlinjer.

Art 5. Tillåtelse att skicka e-post till deltagande konsumenter

Genom att uppge sin e-postadress tillåter konsumenten att Q&A och CCC skickar ett e-postmeddelande för verifiering och, om så är tillämpligt, för att informera om pristagare.

Art 6. Tillåtelse att lämna uppgifter vid eventuella klagomål

Om du har lämnat ett klagomål till Q&A och/eller CCC, kommer Q&A och/eller CCC endast att använda din e-postadress och/eller kontaktuppgifter om du lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta. Uppgifterna kan behövas för att uttrycka din åsikt, önskan eller klagomål angående Q&A och/eller CCC eller deras leverantörers och/eller samarbetspartners. Målet är alltid att vidta åtgärder och för att kunna rapportera om resultatet. Utan ditt uttryckliga tillstånd kommer Q&A och/eller CCC inte att förmedla några person- eller kontaktuppgifter till tredje part eller andra medlemmar (se även Integritetspolicyn).

Art 7. Immateriell äganderätt

Alla immateriella rättigheter som har att göra med konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige, inklusive, men inte begränsat till, fast innehåll, design, frågeformulär, teknik och webbadress, tillhör Q&A. Eventuell publicering eller reproduktion av immateriell egendom som tillhör Q&A (förutom den information som du själv har gett Q& A) är förbjuden utan föregående skriftligt och uttryckligt tillstånd från Q&A. När du lämnar information till Q&A eller CCC, och denna information används av Q&A och/eller CCC, intygar du att ingen upphovsrätt eller copyright överträds av tredje part. Du befriar Q&A och/eller CCC från juridiskt ansvar för direkt och indirekt skada som uppkommit genom att upphovsrätt eller copyright har överträtts.

Art 8. Ansvar för skada genom deltagande i konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige.

Q&A och CCC ansvarar inte för skador som orsakats av deltagande i konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige av producenter, konsumenter och/eller andra berörda parter. Dessutom befriar deltagare (producenter, konsumenter och/eller andra intressenter) i konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige Q&A och CCC, från skadestånd gällande handlingar, förpliktelser, förluster, skador, kostnader eller utgifter (direkta eller indirekta, avtalsmässiga eller genom beslut, eller på annat sätt) som Q&A och CCC ådragits sig, deklarerats eller tilldelats av en organisation och/eller person och som beror på deltagande i konceptet ”Årets bästa produkt” Sverige.

Art 9. Lagval/forumval

Nederländsk lag gäller för denna Ansvarsbegränsning.